• ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ

  Η άρτια επιστημονική του κατάρτιση, η μακροχρόνια εμπειρία του και το πραγματικό ενδιαφέρον για κάθε ασθενή του, εγγυώνται υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα για όλα τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος.

  ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

  ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

    

  Η αρχή λειτουργίας του πληθυσμογράφου στηρίζεται στο νόμο του Boyle:

  Σύμφωνα με το νόμο του Boyle:

  Το γινόμενο της πίεσης(Ρ) και του όγκου(V) (PV) ενός αερίου παραμένει σταθερό όταν η θερμοκρασία παραμένει σταθερή (ισοθερμικές συνθήκες).

  P1 V1= P2 V2

   

  Εργοσπιρομέτρηση

  Εργοσπιρομέτρηση

  Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως

  Η εργοσπιρομετρία ή πιο σωστά καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ) είναι μία πολύ χρήσιμη και απλή διαδικαστικά εξέταση. Με αυτήν παίρνουμε πληροφορίες για τη λειτουργία οχι μόνο της καρδιάς και των πνευμόνων, αλλά για το σύνολο του οργανισμού, τόσο κατά την ηρεμία αλλά κυρίως κατά την άσκηση. Να αναφέρουμε ότι η εργοσπιρομετρία αποτελεί τμήμα της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται στη διάγνωση, στην εκτίμηση της βαρύτητας και της πρόγνωσης διαφόρων νοσημάτων, καθώς και στην αξιολόγηση της θεραπείας. Χρησιμοποιείται επίσης στη μέτρηση του βασικού μεταβολισμού (τόσο κατά την ηρεμία αλλά και κατά την άσκηση) αλλά και σε όλα τα επαγγελματικά αθλητιατρικά κέντρα για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης των αθλητών.

  Σπιρομέτρηση

  Σπιρομέτρηση

  Τι εIναι η απλH σπιρομEτρηση ;

  Η απλή σπιρομέτρηση είναι η πιο συχνή εξέταση που διενεργεί ο πνευμονολόγος. Το σπιρόμετρο μετράει την ταχύτητα και την ποσότητα του αέρα που διέρχεται από τους βρόγχους και επομένως εξετάζει το πόσο καλά μπορούμε να αναπνεύσουμε .

  ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΟΣ GENERAL ELECTRIC LOGIQ V5

  Διαθωρακικό υπερηχογράφημα πνευμόνων

  Υπερηχοτομογράφος General Electric Logiq V5

  H χρησιμότητα του διαθωρακικού υπερηχογράφου στις παθήσεις του θωρακικού τοιχώματος, του υπεζωκότα και του πνεύμονα, είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

  Σήμερα το διαθωρακικό υπερηχογράφημα πνεύμονα αποτελεί το πιο γρήγορο μη επεμβατικό μέσο διαγνωστικής προσέγγισης του αναπνευστικού ασθενούς, χωρίς επιπλοκές και ακτινοβολία. Επιπλέον η χρήση του για την ασφαλή καθοδήγηση επεμβατικών τεχνικών στον πνεύμονα και τον υπεζωκότα αυξάνει συνεχώς.

   

  Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη διαθωρακική βιοψία πνεύμονος είναι μια ασφαλής τεχνική που μπορεί να θέσει διάγνωση σε περιπτώσεις περιφερικών βλαβών του πνεύμονα και του υπεζωκότα, έχοντας την ίδια διαγνωστική ακρίβεια με την υπό αξονικό τομογράφο καθοδηγούμενη βιοψία, όντας ταχύτερη, με χαμηλότερο κόστος και χωρίς τους κινδύνους της ιοντίζουσας ακτινοβολίας τόσο για τον γιατρό όσο και για τον ασθενή.

All Posts
×