• Κέντρο Αποκατάστασης

  Στο ιατρείο μας παρέχονται και υπηρεσίες αποκατάστασης του αναπνευστικού.

  Κέντρο πνευμονικής αποκατάστασης

  Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

   

  Η παρέμβασή της θεωρείται η υπ αριθμόν ένα θεραπεία για τη βελτίωση της κατάστασης του ασθενή, την πρόληψη των αναπνευστικών επιπλοκών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και την επιβράδυνση της εξέλιξης της εκάστοτε νόσου..

  Σύνδρομο Άπνοιας

  στον ύπνο

  Τι είναι το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο

  Είναι η διακοπή της αναπνοής για διάστημα μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν αυτές οι παύσεις της αναπνοής είναι συχνές, τότε μιλάμε για Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών στον Ύπνο (ΣΑΑΥ).

  Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως

  Εργοσπιρομέτρηση

   

  Η εργοσπιρομετρία ή πιο σωστά καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ) είναι μία πολύ χρήσιμη και απλή διαδικαστικά εξέταση. Με αυτήν παίρνουμε πληροφορίες για τη λειτουργία όχι μόνο της καρδιάς και των πνευμόνων, αλλά για το σύνολο του οργανισμού, τόσο κατά την ηρεμία αλλά κυρίως κατά την άσκηση. Να αναφέρουμε ότι η εργοσπιρομετρία αποτελεί τμήμα της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως

   

  Σωματική

  Πληθυσμογραφία

   

  Πώς γίνεται η εξέταση;

  Ο εξεταζόμενος κάθεται εντός ενός αεροστεγώς κλεισμένου διαφανούς θαλάμου , εισπνέει και εκπνέει μέσα σε ένα ειδικό σωλήνα που είναι ενωμένος με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο εσωτερικό του θαλάμου υπάρχει αισθητήρας πιέσεως, ο οποίος μετράει απ ευθείας μεταβολές πιέσεως που παράγονται από τις αναπνευστικές κινήσεις του εξεταζόμενου.

   

  Σπιρομέτρηση

   

   

  Τι είναι η απλή σπιρομέτρηση;

  Η απλή σπιρομέτρηση είναι η πιο συχνή εξέταση που διενεργεί ο πνευμονολόγος. Το σπιρόμετρο μετράει την ταχύτητα και την ποσότητα του αέρα που διέρχεται από τους βρόγχους και επομένως εξετάζει το πόσο καλά μπορούμε να αναπνεύσουμε .

   

  Διαθωρακικό

  υπερηχογράφημα πνευμόνων

  Διαγνωστική χωρίς ακτινοβολία

  Σήμερα το διαθωρακικό υπερηχογράφημα πνεύμονα αποτελεί το πιο γρήγορο μη επεμβατικό μέσο διαγνωστικής προσέγγισης του αναπνευστικού ασθενούς, χωρίς επιπλοκές και ακτινοβολία. Επιπλέον η χρήση του για την ασφαλή καθοδήγηση επεμβατικών τεχνικών στον πνεύμονα και τον υπεζωκότα αυξάνει συνεχώς..

   

All Posts
×